АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Една от основните цели на АФБ е да насърчи и приложи приемането на основни приложими правила за всички видове моторни спортове, дивизии и серии в България. Този раздел съдържа широка гама от Спортни и технически правила на АФБ в достъпна форма.
Image
© 2021 Rxbg. Всички права запазени. Тема Васил Кубадинов