Спортни и Технически правила за сезон 2023

Спортните и Техническите правила за сезон 2023 можете да намерите на страницата: ДОКУМЕНТИ АФБ 

 Сравнителната таблица на промените:                                                                                   Изтегли таблицата

Финалът на сезон 2021 за Раликрос е факт

Настоящата 2021 година бе трудна за всички, както за Пилоти и Клубове,  така и за Организаторите на сътезания. За съжаление сезонът ще приключи само с проведените две състезания в Ловеч и Криводол.

На база член от Наредбата за 2021 година на АФБ: 

Чл. 41. Индивидуално класиране пилоти и навигатори, 

ал. 41.2.2. Крайно годишно класиране и Шампионска титла се присъжда при условие, че са проведени мин. 50% от състезанията в календара. 

Раликрос комисията е заявила 4 състезания за сезон 2021 от които са се провели 50%, което е достатъчно за присъждането на Шампионски титли на Пилотите и Отборите.

Публикуваното Временно годишно класиране е основание за комисията по Раликрос да излъчи Шампионите за 2021 г.

Промяна на теглата на автомобилите за сезон 2021

Сезон 2021 ще започне с добра новина за всички Пилоти участващи в Раликрос шампионата. Разрешените тегла на автомобилите са намалени със 100 (сто) килограма в сравнение с предишни сезони. Това е официално представено в БЮЛЕТИН №2/2021 НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ 2021.

Тази промяна в Техническите правила стана благодарение на общите усилия на всички Пилоти и Клубове участващи в шампионата. В края на миналата година в Раликрос комисията, постъпи официално предложение от лицензирани клубове, за намаляване килограмите за предстоящия сезон. На своя работна среща комисията по Раликрос взе решение да подкрепи това предложение и внесе официално искане до АФБ и Техническата комисия. След прведени консултации и обсъждане промяната е факт, което дава основание на Раликрос комисията да обяви своя официален БЮЛЕТИН №1 за сезон 2021:

2021 Bulletin 1 Rxcomission Page1 min2021 Bulletin 1 Rxcomission Page2 min   

Раликрос Ловеч с нова дата

Раликрос Ловеч, с. Баховица ще се проведе една седмица по-рано от първоначално обявената 10-11.07.

Новата дата 03-04.07 е съгласувана от организатора на състезанието Ивелин Йончев и основния спомоществувател община Ловеч.

 

Спортни правила за сезон 2021

Спортните правила за сезон 2021 можете да намерите на страницата:

ДОКУМЕНТИ АФБ.

В връзка с постъпилото предложение от клубове, за промяна на ПРИЛОЖЕНИЕ 1, чл.2 Максимално тегло от Специалния правилник за организиране и провеждане на автомобилни състезания по Раликрос за 2021 година, раликрос комисията очаква официално писмено становище от Техническата комисия към АФБ. След получаването му, комисията ще публикува становището или официален Бюлетин за промяна на Специалния правилник.