УС на БФАС взе решение Награждаването за 2017 г. да се проведе на 16.12.2017 г. от 12:00 часа, в гр. София „ зала София” в /сграда Интерпред/.

Адрес: ИНТЕРПРЕД СТЦ, гр. София, 1040 ж.к. Изгрев, булевард „Драган Цанков“ 36.