Финалът на сезон 2021 за Раликрос е факт

Настоящата 2021 година бе трудна за всички, както за Пилоти и Клубове,  така и за Организаторите на сътезания. За съжаление сезонът ще приключи само с проведените две състезания в Ловеч и Криводол.

На база член от Наредбата за 2021 година на АФБ: 

Чл. 41. Индивидуално класиране пилоти и навигатори, 

ал. 41.2.2. Крайно годишно класиране и Шампионска титла се присъжда при условие, че са проведени мин. 50% от състезанията в календара. 

Раликрос комисията е заявила 4 състезания за сезон 2021 от които са се провели 50%, което е достатъчно за присъждането на Шампионски титли на Пилотите и Отборите.

Публикуваното Временно годишно класиране е основание за комисията по Раликрос да излъчи Шампионите за 2021 г.