Промяна на теглата на автомобилите за сезон 2021

Сезон 2021 ще започне с добра новина за всички Пилоти участващи в Раликрос шампионата. Разрешените тегла на автомобилите са намалени със 100 (сто) килограма в сравнение с предишни сезони. Това е официално представено в БЮЛЕТИН №2/2021 НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ 2021.

Тази промяна в Техническите правила стана благодарение на общите усилия на всички Пилоти и Клубове участващи в шампионата. В края на миналата година в Раликрос комисията, постъпи официално предложение от лицензирани клубове, за намаляване килограмите за предстоящия сезон. На своя работна среща комисията по Раликрос взе решение да подкрепи това предложение и внесе официално искане до АФБ и Техническата комисия. След прведени консултации и обсъждане промяната е факт, което дава основание на Раликрос комисията да обяви своя официален БЮЛЕТИН №1 за сезон 2021:

2021 Bulletin 1 Rxcomission Page1 min2021 Bulletin 1 Rxcomission Page2 min