Спортни правила за сезон 2021

Спортните правила за сезон 2021 можете да намерите на страницата:

ДОКУМЕНТИ АФБ.

В връзка с постъпилото предложение от клубове, за промяна на ПРИЛОЖЕНИЕ 1, чл.2 Максимално тегло от Специалния правилник за организиране и провеждане на автомобилни състезания по Раликрос за 2021 година, раликрос комисията очаква официално писмено становище от Техническата комисия към АФБ. След получаването му, комисията ще публикува становището или официален Бюлетин за промяна на Специалния правилник.