Стартът на сезон 2020 се отлага

     Във връзка с епидемиологичната обстановка свързана с COVID-19 се ОТЛАГА провеждането на Първи кръг от Националния шампионат по Раликрос - 23-24.05.2020 г.
    Със Заповед № РД-09-371/03.05.2020 на министъра на младежта и спорта, от 04 май се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между спортуващите. Съгласно заповедта на министъра, спортните занимания могат да се упражняват и на спортни обекти на открито, като стадиони, тенис кортове и др., при спазване на всички противоепидемични мерки. Разрешени са само индивидуални тренировъчни занимания.
    След проведени разговори с основните организатори на състезания и консултации с общините, на териториите на които се провеждат състезания по Раликрос, имаме уверение за провеждане на повече от 50% от предвидените състезания за сезон 2020.

 Раликрос комисията напомня, че Срокът за лицензиране на пилоти се удължава до края на юни 2020 година.