Документи за Раликрос за 2018 година

На 17.11.2017г. Раликрос комисията към БФАС,изпрати всички документи за сезон 2018, за разглеждане и одобрение от УС на БФАС.