Допълване на базата данни

Във връзка с допълването на базата данни, моля всички, които имат електронни документи за състезания от изминали години, да ги изпратят на E-mail адреса на сайта.
Обръщам се към Клубовете и Пилотите – всеки, който желае, може да изпрати актуална информация, снимка или други данни, за да обогати своя профил в сайта.