НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО РАЛИКРОС

Image

РАЛИКРОС ЛОВЕЧ, с. Баховица

Втори Кръг от националния шампионат по Раликрос, 23-24.09.2023

Организатор:

Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч
Тел. за връзка 0884 47 17 98  Ивелин Йончев
e-mail: ivoionchev@abv.bg
e-mail: info@rxbg.eu

Заявките за участие задължително да бъдат придружени с такса за участие, преведени по сметка:
IBAN: 
Код за плащане BIC: 

Документи за състезанието