НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО РАЛИКРОС

Image

РАЛИКРОС МАДАН

2-ри кръг от националния шампионат по Раликрос, 00 - 00.00. 2020

Организатор: "Старт М Криводол"

Адрес за кореспонденция: гр. Криводол
Тел. за връзка 0888241980 Спас Спасов
e-mail: emil_7666@abv.bg
e-mail: info@rxbg.eu

Заявките за участие задължително да бъдат придружени с такса за участие, преведени по сметка:
IBAN: 
Код за плащане BIC:

Image

Документи за състезанието

ОНЛАЙН ЗАЯВКА 2-РИ КРЪГ
© 2021 Rxbg. Всички права запазени. Тема Васил Кубадинов