НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО РАЛИКРОС

Image

РАЛИКРОС ВИДИН 1

Кръг от националния шампионат по Раликрос

Организатор: "Жико Моторспорт"

Адрес за кореспонденция: гр. Видин
Тел. за връзка 0888 07 28 09; 0879 94 91 53 Иван Иванов
e-mail: ivan_ivanov_jiko@abv.bg
e-mail: info@rxbg.eu

Заявките за участие задължително да бъдат придружени с такса за участие, преведени по сметка:
IBAN: BG11BUIB98881025925600
Код за плащане BIC: BUIBBGSF

Image

Документи за състезанието

ОНЛАЙН ЗАЯВКА РАЛИКРОС ВИДИН 1

ЗАЯВКА

Въведете името на АСК
Въведете Вашето име
Въведете съст. №
Телефон за връзка
Само за Дивизия 3
Въведете Вашият автомобил
© 2021 Rxbg. Всички права запазени. Тема Васил Кубадинов