Автомобилна Федерация на България

Правилници
Този раздел съдържа широка гама от Спортни и технически правила на АФБ в лесно сваляема форма.

 

СВАЛИ       ИМЕ НА ДОКУМЕНТ
 • Общи правила
 • Специален правилник
 • Състезателни номера на Водачи (Пилоти) за сезон 2019
 • Бюлетин
 • Отборна форма за Заявка
  •           
 • Декларация за счупено стъкло
  •          
СВАЛИ      ИМЕ НА ДОКУМЕНТ
 • Наредба за организиране и провеждане на Автомобилни състезания за 2019 година
 • Приложение 1
 • Приложение 2
 •  Бюлетин 001
СВАЛИ      ИМЕ НА ДОКУМЕНТ
 • Международен спортен кодекс и приложенията му
 • Устав
 • Етичен кодекс
 •  Харта за добро поведение